Therapievormen

U kunt bij mij terecht voor psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse. Deze therapievormen licht ik hierna toe.

Psychoanalytische psychotherapie

Een psychoanalytische psychotherapie bestaat uit één of twee gesprekken per week. Het doel van de gesprekken is het onderzoeken en bewerken van vervormingen in van iemands denk- en gevoelsrepertoire. ‘Vervormingen’ zijn patronen die iemand ervan weerhouden om zijn leven een positievere wending te geven. Omdat het heel lastig is om de eigen vervormingen te zien (precies omdat iemand er vanuit zijn eigen vervormingen naar kijkt) en omdat die vervormingen voor de persoon zelf meestal als ‘waar’ en ‘veilig’ voelen, is de therapeut nodig. Deze loodst de cliënt met zijn aanmoediging, kennis en ervaring door het vaak pijnlijke proces van het ontdekken en loslaten van vervormingen en helpt bij het vinden van nieuwe manieren van voelen en denken. Een vervorming toont zich soms ook in de relatie tussen de therapeut en de cliënt; dat biedt de kans om de vervorming in het hier en nu te bewerken.

Psychoanalyse

Een psychoanalyse omvat 3 of 4 gesprekken per week die plaatsvinden terwijl de cliënt op de bank ligt. Het voordeel daarvan is dat de cliënt de therapeut niet ziet en zich veel beter op zichzelf en zijn innerlijk belevingswereld kan richten. Een ander voordeel is dat de hoge frequentie zorgt voor continuïteit, structuur en veiligheid, waardoor de cliënt bij het verkennen van zijn gedachten en gevoelens in ‘diepere’ lagen kan komen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om onbewuste, vaak vroegkinderlijke manieren van psychisch functioneren te onderzoeken en hanteerbaar te maken. Tenslotte maken de hoge frequentie en het intensieve contact een emotionele ‘herijking’ mogelijk waardoor de kern van de persoonlijkheid autonomer, vrijer en steviger kan worden. Een psychoanalyse is een grote investering zowel van de kant van de analysant als de analyticus. Dat gebeurt dan ook alleen wanneer de problematiek ernstig, omvangrijk en hardnekkig is en wanneer een groot aandeel van onbewuste componenten kan worden verondersteld.