Wanneer is een psychoanalytische behandeling wenselijk?

Een psychoanalytische behandeling is met name geschikt voor chronisch belemmerende patronen in het functioneren. De betrokken persoon ervaart dat als steeds in dezelfde kringetjes ronddraaien, keer op keer tegen hetzelfde aanlopen, niet ‘uit de verf komen’ als persoon. Hierdoor ontstaan psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst, depressiviteit, eetproblemen, zelftwijfel, dwangklachten. Soms is de oorzaak een traumatische gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, soms is er sprake van een tekort of scheefgroei in iemands persoonlijke ontwikkelingen. Bij problemen of stoornissen van voorbijgaande aard is het lastig om op voorhand te zeggen of een psychoanalytische behandeling wenselijk is. Dat vergt een oriënterend gesprek met de therapeut.