Welkom

Graag uw aandacht voor het volgende: ik neem geen nieuwe patiënten meer aan. U kunt zich wel aanmelden voor leeranalyse, leertherapie en supervisie.

Op deze website vindt u informatie over de therapievormen die ik bied, over mijn werkwijze en praktische gegevens. Deze informatie kan u helpen om te bepalen of u een afspraak maakt voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ter introductie vertel ik hierna voor welke problemen een psychoanalytische behandeling geschikt is, hoe de behandeling werkt en wat de doelen van de behandeling zijn.

Wanneer is een psychoanalytische behandeling wenselijk?

Een psychoanalytische behandeling is met name geschikt voor chronisch belemmerende patronen in het functioneren. De betrokken persoon ervaart dat als steeds in dezelfde kringetjes ronddraaien, keer op keer tegen hetzelfde aanlopen, niet ‘uit de verf komen’ als persoon. Hierdoor ontstaan psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst, depressiviteit, eetproblemen, zelftwijfel, dwangklachten. Soms is de oorzaak een traumatische gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, soms is er sprake van een tekort of scheefgroei in iemands persoonlijke ontwikkelingen. Bij problemen of stoornissen van voorbijgaande aard is het lastig om op voorhand te zeggen of een psychoanalytische behandeling wenselijk is. Dat vergt een oriënterend gesprek met de therapeut.

Wanneer is een psychoanalytische behandeling mogelijk?

De belangrijkste voorwaarde voor een psychoanalytische behandeling is dat de cliënt bereid en in staat is, om over zijn psychische kwaliteiten van gedachten te wisselen met de therapeut en begrijpt hoe dit kan bijdragen aan de oplossing van zijn moeilijkheden. Een psychoanalytische behandeling is minder geschikt voor acute problematiek, bij chronische verslaving, en bij sterk invaliderende dwangstoornisen en fobieën.

Hoe werkt een psychoanalytische behandeling

De kern van een psychoanalytische behandeling is het tot leven brengen van pijnlijke (onbewuste) ervaringen, gevoelens en gedachten, die, als ze in een veilige, volwassen context (opnieuw) beleefd en onderzocht kunnen worden, hun inperkende werking verliezen. Er ontstaan nieuwe gevoelens, gedachten en een emotionele herijking. Daardoor gaat iemand zichzelf en zijn omgeving anders ervaren en kan positievere keuzes maken. In een psychoanalytische behandeling gaan zelfonderzoek, ervaren en genezing samen op. Zowel het therapeutisch proces als het resultaat zijn daardoor heel specifiek voor die ene persoon. Dat maakt het therapeutisch resultaat robuust en duurzaam, het past bij die persoon. De cliënt staat uiteindelijk vrijer, steviger en zelfbewuster in het leven.

Doelstellingen van een psychoanalytische behandeling

 1. Stimuleren van psychische basiscapaciteiten
  Dit zijn capaciteiten die het resultaat zijn van bepaalde ontwikkelingsprocessen, bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, autonomie, realiteitszin, assertiviteit, het hebben van een persoonlijk waardensysteem.
 2. Versterken van het zelfgevoel
  Dit heeft betrekking op versterking van de zelfverantwoordelijkheid, de zelfwaardering en het identiteitsgevoel. Ook het vermogen om het zelfgevoel te reguleren valt hieronder.
 3. Verandering van relationele patronen en instelling
  Het streven is dat iemand in staat is tot intimiteit en seksualiteit, vriendschap, functioneren in groepen en een realistische visie heeft op ouderfiguren.
 4. Verhogen van integratieve capaciteit
  Hierbij gaat het erom dat iemand zich rekenschap kan geven van datgene wat er in de eigen persoon leeft, ook als het lastige, pijnlijke, lelijke, conflictueuze gedachten en gevoelens zijn. Het toestaan van deze gedachten en gevoelens maakt het mogelijk ermee te leren omgaan.

Lees, als u wilt, ook de overige pagina’s van de website. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op.

Links: