Werkwijze

Graag uw aandacht voor het volgende: ik neem geen nieuwe patiënten meer aan. U kunt zich wel aanmelden voor leeranalyse, leertherapie en supervisie.

Oriënterend gesprek

Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismaking zowel met de problematiek als met elkaar. Doel van het gesprek is om vast te stellen of er voldoende basis is om een samenwerkingsverband aan te gaan. De cliënt moet het gevoel hebben dat de therapeut competent en betrouwbaar is; de therapeut moet voldoende mogelijkheden in zichzelf en in de cliënt zien om de laatste kunnen helpen. Het gesprek kan daarnaast gebruikt worden om vragen te stellen, advies te vragen over therapievormen, praktische zaken te bespreken (vergoedingsmogelijkheden, een vast tijdstip voor de therapiezittingen etcetera).

Intake

De intake beslaat meestal 2 à 3 gesprekken waarin de therapeut de cliënt over allerlei aspecten van zijn problemen bevraagd. Het ontstaan en beloop van de klachten komen aan bod, de achtergrond en biografie van de cliënt, eventueel eerder vormen van hulp en medicatie en tot slot de verwachtingen die de cliënt heeft van een behandeling. Op basis van de intake ontvangt de cliënt een advies over de geschiktheid van een psychoanalytische behandeling. Daarna wordt op basis van de intake besproken welke specifieke behandeldoelen de cliënt nastreeft.

De behandelgesprekken

De gesprekken vinden plaats op een vast tijdstip en duren 45 minuten. De cliënt vertelt wat er in hem omgaat en wat hem bezighoudt, de therapeut luistert en legt verbanden. Tussen cliënt en therapeut ontstaat idealiter een samenspel waardoor beiden de interne dynamiek van de cliënt beter gaan begrijpen. De therapeut ondersteunt de cliënt hierin.

Afsluiting

De afsluiting komt tot stand wanneer de cliënt aangeeft dat hij zijn behandeldoelen bereikt heeft. Dat is het moment om een evaluatief gesprek te hebben en de afronding van de behandeling te bespreken. Soms wil een cliënt in één keer stoppen, soms wil hij liever langzaam afbouwen. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt stopt, maar nog wel een follow-up gesprek heeft op een latere datum.

Onderzoek

Cliënten hebben de mogelijkheid om door middel van een gevalideerde, betrouwbare vragenlijst hun therapeutische voortgang te volgen. Sommige cliënten doen dit voor en na de behandeling, anderen willen dat ook tussentijds. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen.