Intake

De intake beslaat meestal 2 à 3 gesprekken waarin de therapeut de cliënt over allerlei aspecten van zijn problemen bevraagd. Het ontstaan en beloop van de klachten komen aan bod, de achtergrond en biografie van de cliënt, eventueel eerder vormen van hulp en medicatie en tot slot de verwachtingen die de cliënt heeft van een behandeling. Het verslag van de intake wordt geanonimiseerd besproken in een indicatiestaf,  waarbij tenminste een psychiater, een psychoanalyticus en een klinisch psycholoog aanwezig zijn. Op basis van de intake en het indicatiestellingsoverleg ontvangt de cliënt een advies over de geschiktheid van een psychoanalytische behandeling. Daarna wordt op basis van de intake besproken welke specifieke behandeldoelen de cliënt nastreeft en met de cliënt een behandelplan opgesteld.