Doelstellingen van een psychoanalytische behandeling

 1. Stimuleren van psychische basiscapaciteiten
  Dit zijn capaciteiten die het resultaat zijn van bepaalde ontwikkelingsprocessen, bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, autonomie, realiteitszin, assertiviteit, het hebben van een persoonlijk waardensysteem.
 2. Versterken van het zelfgevoel
  Dit heeft betrekking op versterking van de zelfverantwoordelijkheid, de zelfwaardering en het identiteitsgevoel. Ook het vermogen om het zelfgevoel te reguleren valt hieronder.
 3. Verandering van relationele patronen en instelling
  Het streven is dat iemand in staat is tot intimiteit en seksualiteit, vriendschap, functioneren in groepen en een realistische visie heeft op ouderfiguren.
 4. Verhogen van integratieve capaciteit
  Hierbij gaat het erom dat iemand zich rekenschap kan geven van datgene wat er in de eigen persoon leeft, ook als het lastige, pijnlijke, lelijke, conflictueuze gedachten en gevoelens zijn. Het toestaan van deze gedachten en gevoelens maakt het mogelijk ermee te leren omgaan.