De behandelgesprekken

De gesprekken vinden plaats op een vast tijdstip en duren 45 minuten. De cliënt vertelt wat er in hem omgaat en wat hem bezighoudt, de therapeut luistert en legt verbanden. Tussen cliënt en therapeut ontstaat idealiter een samenspel waardoor beiden de interne dynamiek van de cliënt beter gaan begrijpen. De therapeut ondersteunt de cliënt hierin.