Vergoeding

Psychotherapie door een BIG-geregistreerd psychotherapeut wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een vergoeding is een verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast is het noodzakelijk dat de psychotherapeut een contract heeft met uw verzekeraar. In de onderstaande lijst treft u de verzekeraarclusters waarmee ik voor 2021 een contract heb afgesloten. U kunt zelf nagaan of uw zorgverzekeraar aangesloten is bij één van de onderstaande clusters:

  • Zilveren Kruis
  • CZ
  • Multizorg VRZ
  • VGZ
  • DSW

Enkele verzekeraars stellen aanvullende eisen, het is verstandig om uw polis na te kijken welke voorwaarden gelden voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Psychoanalyse wordt niet vergoed. Als u daarvoor verwezen wordt door de huisarts, kunt deze kosten wel in de belastingaangifte aftrekken als ‘niet-verzekerde zorg’.

Annuleren

Ik reserveer een vaste tijd voor uw therapiegesprek. Wanneer u bent verhinderd, is het plezierig wanneer u dat van tevoren aangeeft. Bij niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) afzeggen of niet verschijnen wordt € 50,– kosten aan u in rekening gebracht.