Oriënterend gesprek

Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismaking zowel met de problematiek als met elkaar. Doel van het gesprek is om vast te stellen of er voldoende basis is om een samenwerkingsverband aan te gaan. De cliënt moet het gevoel hebben dat de therapeut competent en betrouwbaar is; de therapeut moet voldoende mogelijkheden in zichzelf en in de cliënt zien om de laatste kunnen helpen. Het gesprek kan daarnaast gebruikt worden om vragen te stellen, advies te vragen over therapievormen, praktische zaken te bespreken (vergoedingsmogelijkheden, een vast tijdstip voor de therapiezittingen etcetera).