Wachttijd

Mijn praktijk richt zich vooral op cliënten die een intensieve behandeling willen in de vorm van een psychoanalyse. Deze behandeling vergt tenminste 3 zittingen per week. Mocht u behoefte hebben om met mij te bespreken of een psychoanalyse voor u een passende behandelvorm is, dan bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek.

Een psychoanalyse wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als u daarvoor verwezen wordt door de huisarts, kunt deze kosten wel in de belastingaangifte aftrekken als ‘niet-verzekerde zorg’. Het tarief wordt in onderling overleg vastgesteld.

Voor psychoanalytische psychotherapie neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan. Voor andere vrijgevestigde psychotherapeuten in de regio kunt u zoeken op:

  • www.pacwest.nl
  • www.lvvp.nl
  • www.mentaalbeter.nl

De Nederlandse Zorgautoriteit brengt graag het volgende onder uw aandacht: wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Dit bericht is geactualiseerd op 5 februari 2022.