Wanneer is een psychoanalytische behandeling mogelijk?

De belangrijkste voorwaarde voor een psychoanalytische behandeling is dat de cliënt bereid en in staat is, om over zijn psychische kwaliteiten van gedachten te wisselen met de therapeut en begrijpt hoe dit kan bijdragen aan de oplossing van zijn moeilijkheden. Een psychoanalytische behandeling is minder geschikt voor acute problematiek, bij chronische verslaving, en bij sterk invaliderende dwangstoornisen en fobieën.