Onderzoek

Cliënten hebben de mogelijkheid om door middel van een gevalideerde, betrouwbare vragenlijst hun therapeutische voortgang te volgen (Routine Outcome Monitoring). De meeste cliënten doen dit voor en na de behandeling, anderen willen dat ook tussentijds. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Vanaf 1 januari 2017 verstrekt de praktijk geanonimiseerde ROM-data aan de Stichting Benchmark en voldoet hiermee aan de verplichting uit het Kwaliteitsstatuut GGZ.