Verwijzers

Graag uw aandacht voor het volgende: ik neem geen nieuwe patiënten meer aan. U kunt zich wel aanmelden voor leeranalyse, leertherapie en supervisie.

Kwaliteitlvvp-visitatielogo

Praktijk Denkwijs is een tweedelijns ggz-praktijk, is in 2021 gevisiteerd en voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP).

Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken waarmee de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliënten en potentiële cliënten. Dit kwaliteitsstatuut kunt cliënten en verwijzers desgewenst inzien op de praktijk.

Per 25 mei 2018 voldoet Praktijk Denkwijs aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

BIG-registratienummer behandelaar: 49056047616

KvK-nummer: 24492359